ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۰ فروردین ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پیروزی فاشیسم در اوکراین

فاجعه دوران ما خواهد بود!

برگرفته شده از فیسبوک "نیاز یعقوبشاهی"

 
 

 

 

نشانه های بسیاری، از تجدید حیات گسترده فاشیسم در جهان، به ویژه دراوکراین و در حاکمیت کشورهای غربی و غیر غربی، آشکارا به چشم می خورد. لنین گفت: «امپریالیسم، آخرین مرحله سرمایه داری است». اما اگر امروز زنده بود، بی تردید می افزود: «و آخرین مرحله امپریالیسم، فاشیسم است.»

چنین که گله ی عظیم کفتارهای ناتو به سرکردگی آمریکا همه جانبه از نژادپرستان و فاشیست های اوکراین و فاشیست های کشورهای خود و کشورهای دیگر دفاع می کنند، و ناگزیر خود نیز به گونه روزافزونی به فاشیسم می گرایند، موید این سخن است. اینان با تمام نیروی جهنمی خود، اوکراین بی نوا را به بزرگترین انبار انواع سلاح های کشتار همگانی، از جمله سلاح های بیوتروریستی، و نبردگاه مزدوران آدمی خواری از سراسر جهان، تبدیل کرده اند.

اوکراین، به گرانیگاه این روند شوم مبدل شده است. اگر در این جنگ، فاشیست ها پیروز شوند، لحظه ای تردید نکنید که فاشیسم با ابزارهای بسیار مدرن تر و پیشرفته تر، و با اردوگاه های کار و مرگ و کوره های آدمسوزی بیشمارتری، بازخواهد گشت. آن هم نه در یکی دو کشور، مانند آلمان و ایتالیا، که در سرتاسر جهان. و در این صورت، جهان به حمام خون بیکرانه ای تبدیل خواهد شد.

امپریالیسم جهانی، آشکارا چنگال هایش را از میان مخمل پنجه هایش به در آورده و سرمست از بوییدن برکه های خون، دست در آن ها فرو می برد و چنگال های خونبار خود را می لیسد. تنها افروختن جنگ، و جنگ های بی پایان. چرا که هیچ راه دیگری برای بقای خود و حفظ هژمونی (سرکردگی) جهانی اش، که دارد بر باد می رود، نمی یابد.

طنز روز گار را بنگرید. حتی صهیونیست هایی که نیاکان بی شمارشان در جنایت وصف ناپذیر هولوکاست به کشتارگاه برده شده اند، اکنون دست در دست فاشیست ها، در یک جبهه قرار گرفته اند! دولت های اروپایی که جای خود دارند. بیهوده نیست که نوام چامسکی در باره آنان گفته است: «دولت های اروپایی، بزدل تر از آنند که راه مستقلی برای خود در پیش گیرند. هنگامی که ارباب می غرد، آن ها برایش گاوچرانی می کنند».

با این همه، باید به تمامی رهبران دولت های مدافع فاشیسم در غرب و متحدان شان در سایر نقاط جهان هشدار داد که: بر سر شاخه نشسته اید و بُن می بُرید! دارید جهان و مردم جهان را به لبه پرتگاه نابودی می کشانید. زیرا اگر فاشیسم به یاری شما در اوکراین و سایر کشورها پیروز شود، بی تردید و به زودی به قدرتی جهانی تبدیل خواهد شد، و شمایان خود، نخستین قربانیان آن خواهید بود.

آنگاه، وعده دیدارتان، در آشویتس ها، داخائو ها، بوخنوالدها، کایزروالدها، ماوتهاوزن ها، زاخستهاوزن ها و سایر «اردوگاه های کار اجباری و اردوگاه های مرگ» جدید، خواهد بود!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۹ آوریل ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: