پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 
 
 

 

 

 


برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيدهم بخوانيد و هم بشنويد
"رپ" ايرانی
همان تراژدی است
كه درمحلات می‌بينيد!

 
   

 

چندتا جوان جنوبی كه همه شان همكلاس دبيرستانی بودند(بوشهر و آنطرف ها، برو به طرف خوزستان) يك گروه موسيقی درست كردند كه مضمون آهنگ هايشان مخلوطی بود از بندری و بعدم به سبك جوان‌های محلات سياه نشين امريكا، "رپ" خواندند. كارشان خيلی گرفت. بعدها از ميان اين جوانان، شهرام آذر كه متولد آبادان است مبتكر تشكيل گروه "سندی" شد.

در سال‌های دهه 90 ميلادی گروه سندی به اوج شهرتش در ميان جوانان رسيد و در اواخر اين دهه در كاليفرنيا مستقر شد. از اين زمان گروه سندی ديگر آن برو بروی سابق را ندارد،  يعنی زمانی كه هنوز از حال و هوای ايران خيلی دور نشده بود و همچنان ساعتش را به وقت ايران و كوچه پس كوچه‌های آن كوك كرده بود و چيزهائی می‌خواند كه زبان حال خيلی از جوان‌های داخل كشور بود. يكی از آن آهنگ‌ها را در همين صفحه می‌شنويد. آن را از روی نواری ضبط كرده ايم كه به همت خوانندگان خوش ذوق پيك هفته، همراه با چند نوار قديمی ديگر از كسان ديگر بدست ما رسيده است. هفته گذشته از همين گروه يك ترانه بندری را برايتان پخش كرديم.

      

ترانه ای از  گروه سندی