پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پیک هفته

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت

 

 

 

 

 

 


انتظاری منصفانه!
چند قدم از ما
يک قدم از شما

 

   

پيك هفته را تعدادی از علاقمندان به سبک و سياقی که می بينيد اداره می کنند. از ابتدا راه اندازی پيك موسيقی را در نظر داشتند و طرح اوليه آن را هم تهيه کردند. اين طرح گرفت و گير فنی پيدا کرده که اگر به کمک دوستان وعلاقمندان رفع شود راه می افتد. روی يکی از طرفداران اهل موسيقی و ادبيات حساب باز کرده بوديم، که دست بر قضا، پس از چند سال بيکاری – که اتفاقا روی همان هم حساب کرده بوديم- يک کار ثابت دولتی به او دادند. ايکاش فقط همين بود! کارش توام با سفر است. يعنی شد قلندر اروپا، از اين کشور به آن کشور بايد سفر کند. اميدوار است کارش بماند اما سفرش تمام شود تا شب ها بنشيند سر سايت موسيقی و ادبيات. جز انتظار و اميد هيچ چاره ای نداريم.

درآن سايت قصد داشتيم وداريم:

1- معرفی اثار برجسته هنری و فرهنگی ايران وجهان

2- معرفی هنر و فرهنگ مليتها و اقوام مختلف ايران

3- معرفی هنر ملتها و بويژه موزيك مردم منطقه و همسايگان ايران

4- معرفی آثار جوانان و گروههای نوپای حرفه ای و غيرحرفه اي

5- معرفی و نقد سايتها و وبلاگهای فعال

درهای پيك هفته نه نيمه باز، بلکه کاملا باز گذاشته ايم تا شما هم اگر خواستيد بيائيد داخل و به تناسب امكان و تمايلی که دوست داريد در آن سهم بپذيريد. خط قرمز نداريم، اما اينطوری هم نيست که شبيه يک وبلاگ بی دروپيکر شويم!

 شما ميتوانيد به چندی طريق به پيك هفته كمك كنيد:

- با ارسال عكس و خبر و قعطات موسيقي

- با نگارش و تهيه مقاله، نقد و مصاحبه؛

- با معرفی و نقد وبلاگهای جدی و فعال

- با همكاری در تحريريه و اداره پيك هفته

وبلاگ ها و سايت های مورد نظر خودتان را که با ماهيت پيک نت همخوانی دارند، در پيک نت معرفی کنيد.

برای تماس با پيك هفته ميتوانيد از اين نشانی استفاده كنيد

hafteh@peiknet.com

 لطفا توجه داشته باشيد كه نشانی فوق منحصرا مربوط به پيك هفته است و برای ارسال هرگونه خبر سياسی يا تماس با تحريريه پيك نت از نشانی زير بايد استفاده شود.
info@peiknet.com