پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

ارشيو هفتگی

درباره پيك هفته


 

 

پيک هفته

 

 

 


پایان انتخابات بی رونق و فرمایشی
شتاب گیری نگران کننده خطر خارجی

 

تکاپوهای نگران کننده ای در اطراف ایران آغاز شده است. در فاصله ای نه چندان دور از ایران نیز، همین تکاپوها به گونه ای دیگر و در اسرائیل جریان دارد. برای نخستین بار و در سطحی سئوال برانگیز، صدراعظم آلمان به همراه 8 عضور کابینه خود راهی اسرائیل شد و عمده ترین بخش مذاکراتش پیرامون ایران و فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی بود.

علاوه بر دیگ چنی معاون بوش که در عراق و خاورمیانه و خلیج فارس پرسه می زند، "مک کین" با اطمینان از تحویل گرفتن کاخ سفید از "بوش" راهی عراق شد و معلوم نیست، پس از عراق به کدام کشور رفته و در عراق با چه کسانی، بر سر چه مسائلی گفتگو کرده است. بحران اقتصادی امریکا همچنان رو به تشدید است و مطابق همه فرمولبندی های اقتصاد سرمایه داری، این بحران به تشدید سیاست جنگی و ماجراجوئی های نوین باید ختم شود. در شرق ایران، یعنی در پاکستان و بویژه بلوچستان امریکا طرح انتقال گاز ترکمنستان را به اجرا گذاشته است و طالبان را می خواهد ارتش حفاظت از این لوله های نفت کند. دراینصورت طالبان برای بزرگترین و مهیب ترین حوادث گوش به فرمان امریکا خواهد شد. کشورهای خلیج فارس حاکمیت امارات بر سه جزیره ایرانی را تائید کردند و از آن عجیب تر و درعین حال درس آموز تر همراهی دولت کنونی عراق با این خواست است. آنها، بی اعتناء به سینه ای که رهبران جمهوری اسلامی در نجف و کربلا به تنور اسلام می چسبانند، خود را به اعراب نزدیک می دانند و به آنها چسبیدند.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود که یکروز قبل از انتخابات مجلس هشتم با وی انجام شد، بدون رودربایستی گفت: امروز من هیچ نظری درباره ایران نمی دهم. همه ما منتظر انتخاباتی هستیم که درایران انجام فردا انجام می شود."

حاصل این انتخابات و بویژه نحوه برگزاری آن و اعلام ارقام تکاندهنده میزان شرکت مردم در شهرهای بزرگ کشور – از جمله در تهران، شیراز، تبریز و...- که زیر 30 در صد را نشان میدهد، همان نتیجه ای نیست که امریکا منتظر آن بود؟ این تحرکات جدید، از جمله مصاحبه مطبوعاتی عضو پارلمان انگلستان که با صراحت اعلام داشت غنی سازی در ایران یعنی دستیابی به سلاح اتمی، نتیجه آن انتخابات نیست؟

آن هشدارهائی که خاتمی می داد و از مردم میخواست، برای رفع و دفع خطر خارجی در انتخابات شرکت کنید و حمایت از نظام را به نمایش بگذارید، با علم و آگاهی از همین تحرکات نبود؟

اگر همه اینها پیش درآمدهای حوادث بزرگتر باشد، آنوقت آن که در خواب بوده "رهبر" نیست که در پیامش به مردم در پایان انتخابات مجلس هشتم و در حقیقت دست پخت خودش و شورای نگهبان گفت: با پخش اخبار حمله به ایران جو سازی کرده بودند!؟