پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

ارشيو هفتگی

درباره پيك هفته


 

 

پيک هفته

 

 

 

 

نامه اعتراضی خاتمی و کروبی

صندوق های تهران

یکبار دیگر باید شمارش شود!
 

محمد خاتمی و مهدی كروبی طی نامه‌ای مشترك به شورای نگهبان خواستار بازشماری آراء ریخته شده به صندوق های انتخاباتی تهران شدند. این نامه در ادامه اعتراض هائی نوشته شده که در روزهای اخیر و بدنبال انتخابات روز جمعه گذشته (24 اسفندماه) به کرات از دهان این و آن مطرح شده بود. این اعتراض ها تاکنون فریادی بوده است در فضا و بی پژواک و پاسخ. باید دید با ورود کروبی و خاتمی به این صحنه و تائید تقلب در شمارش آراء تهران واکنش های رسمی چه خواهد بود. متن نامه چنین است:

 حضرات محترم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی

با سلام

اینک که کار مرحله نخست انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی پایان یافته است و به امید آنکه مجلس مذبور بتواند در مسیر اهداف والای انقلاب وتامین مصالح ملت وخواست مردم بزرگوار ی که در واقع ولی نعمت مسولان هستندوظایف خود را به انجام برسانندوبا توجه به جایگاه ومسولیت شورای نگهبان که از جمله در مقام نظارت باید پاسدار رای مردم ومانع دست اندازی ناروا از سوی مراکز قدرت در آرا مردم و تامین سلامت انتخابات باشد ، تذکر نکاتی را لازم می دانیم :

در مورد نتایج انتخابات در تهران نگرانی هایی وجود داردکه اگر رفع نشودمطمئنا به زیان نظام و جامعه خواهد بود.صرفنظر از تنگناهایی که برای نمایندگان نامزدان برای حضور در صندوق ها وجودداشت ، آنچه از گزارش های متعددچه از سوی معدود نمایندگان حاضردر رای گیری و شمارش آرا وچه از منابع موثق دیگر [نشان می دهدکه]نتایج اعلام شده تناسبی با آرا ریخته شده درصندوقها ندارد، اگر این شائبه مرتفع نشود پیش و بیش از هر چیز نظام که حاصل خون شهیدان و حضور واراده مردم با هدایت ممتاز امام(ره) است ،زیان خواهد دید .
علی الهذا به عنوان کسانی که برای پرشورشدن انتخابات وحضور نمایندگان شایسته، مشوق نیروهای ارزنده برای حضور و نیز دعوت کننده مردم به شرکت فعال بودیم و طبعا انتظار دفاع از حق کسانی که در معرض رای قرار گرفته اند ونیز در رای دادن شرکت کرده اند از ما فراوانندوبرای اینکه خدای نخواسته حق نامزدان و با لاتر از آن حق مردمی که میزان رای آنها است ،ضایع نشود وبرای رفع شائبه از سلامت انتخابات در تهران در خواست می کنیم آرا تهران و اگر میسر نباشد صندوق هایی از میان صندوقها که بطور تصادفی انتخاب و با حضور نمایندگان یا نماینده مورد قبول نماینده شرکت کننده در انتخابات که نامشان اعلام شده است ، مورد بازشماری قرار گیرد .

همچنین میزان شرکت کننده و آرا ماخوذه در هر صندوق و تعداد آراحداقل 5 نفر از دوستان جناح مقابل و5 نفر از دوستانی که در لیست های دیگر به عنوان نامزد حضور داشته اند ، به تفکیک هر صندوق ارائه شودتا اگر اشکالی بوده است مرتفع شودوهمگی با اطمینان خاطر بتوانیم از سلامت انتخابات دفاع کنیم

با احترام

مهدی کروبی - سید محمد خاتمی