ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 مهـــــر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

گزارش دریافتی از قم
استقبال رسوائی، که بدرقه
خامنه ای از سوی مردم بود

 
 
 
 

با درود- در باره سفر خامنه ای به قم چند نكته را خاطر نشان می شود:

1- از دو ماه قبل عملیات سپاه ولی امر و نیروهای سازمانهای امنیتی شروع شده بود
2- برای توجیه این همه فعالیت امنیتی در برابر چشم مردم شایع كرده بودند كه دو عنصر ریگی در قم مخفی شده اند

3- به جز طلاب و بسیجی هائی که به اوباش می مانند به تعدادی پسران و دختر دارای پرونده مفاسد عكس خامنه ای را برای گرداندن در شهر داده بودند

4- مردم عادی قم به شدت از آمدن خامنه ای ناراحت بوده و در سطح شهر ناسزا می گفتند
5
- مدارس و ادارات را از قبل تعطیل اعلام نكردند ولی به مدیران سازمانها و نهادها اعلام كردند ساعت 8 صبح كاركنان را برای استقبال بیاورند

6- كاركنان نظامی به مناسبت ورود خامنه ای 50 تا 100 هزار تومان پاداش گرفتند
7- بسیج از یك ماه قبل از اعضایش خواسته بود هر مخالفتی با طرح هدفمند كردن یارانه ها و نیز بازنشسته كردن یا توبیخ یا تغییر مدیران ادارات را كه باعث بدبینی مردم به رهبر می شود گزارش كنند تا برخورد شود

8- از بسیج خواسته شده بود حتی به نفع نظام از هیچ نماد اصلاح طلبانه و جنبش سبز شامل رنگ نماد تكیه كلام و... استفاده نشود

9- مراجع برای استقبال از خامنه ای به شدت تحت فشار بودند. به شكلی كه مكارم كه رسما گفته بود از خامنه ای استقبال نخواهد كرد ناچار شد در درس فقه از خامنه ای حمایت زبانی كند
10- حوزه مشخصا دو طیف دارد طرفدار خامنه ای و مخالف آن كه آنها هم به دو دسته طرفدار حكومت دینی و سكولار تقسیم می شوند

11- خامنه ای كه در حال حاضر بخش بزرگی از شهریه طلاب را برعهده دارد قصد دارد برای تسلط مطلق بر حوزه ماهی 200 هزار تومان دیگر به شهریه 250 هزار تومانی حوزه اضافه كند تا طلاب 75 درصد شهریه شان از پول بیت تأمین شده و جرأت مخالفت نداشته باشند

12- استقبال از خامنه ای به صورت یك جوك در دهان مردم منتقل می شود و البته مردم آن را با داستان استقبال مردم بصره از حضرت علی مقایسه كرده و خود متوجه ستمگرانه بودن حكومت رهبر برای استقبال چند ده میلیاردی می شوند

13- از این كه خبر مربوط به انتشار جوكهای لری علیه شیخ شجاع را منتشر كردید ممنونم زیرا مردم پس از این خبر هشیارتر شدند

 
 

اشتراک گذاری: