ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 اســـــفند  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

یادداشت سردبیری
استراتژی نوین اسرائیل:
ایران در محاصره ارتش عربی

 
 
 
 

رئیس جمهور 90 ساله اسراتیل هفته گذشته در پارلمان اروپا نطقی کرد که آن را می توان استراتژی نوین اسرائیل برای سالهای پرحادثه آینده تلقی کرد. او از تشکیل یک ارتش عربی سخن گفت که باید در سوریه یک دولت تازه بر سرکار آورد! او گفت که دولت جدید اسرائیل مذاکرات صلح را بار دیگر آغاز خواهد کرد و دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار هم در برنامه این دولت خواهد بود. ناگفته پیداست که این صلح برای اهداف بزرگتری قرار است بدست آید. یعنی اسرائیل یک گام به عقب بر میدارد تا چند گام مهلک به جلو بردارد. یعنی زمینه سازی برای تشکیل یک ارتش متحد عربی با وظائفی همسو با وظائف ناتو! به زبانی ساده: روشن شدن تکلیف دولت سوریه توسط ناتوی عربی و در گام بعدی دخالت همین ارتش در مصر و عراق و فراتر از آن "ایران"! به همین دلیل او گفت که دولت تازه سوریه را اتحادیه عرب باید بر سر کار آورد! خیز نهائی اسرائیل به سمت ایران است با حکومت و نظامی آشفته و شیرازه از هم گسیخته که نفرت مردم از آن روز افزون است و وحدت ملی از آن گریخته! این سخن رئیس جمهور اسرائیل را که "دولت سوریه به نیابت از جمهوری اسلامی می جنگد" را جز قرار داشتن ایران در متن استراتژی تازه اسرائیل میتوان ارزیابی کرد؟ این استراتژی اگر در همسوئی کامل با کاخ سفید و سران کشورهای بزرگ اروپائی نباشد، در شکل بخشی به این همسوئی و کشاندن آنها به گرداب این استراتژی هست. استرتژی خوش رنگ و لعابی که صلح با فلسطینی ها و تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را در منطقه به رسمیت می شناسد تا اسرائیل را بعنوان دوست و متحد اعراب در کانون مرکزی و هدایت کننده هر حرکت عربی در منطقه قرار دهد.

(خلاصه سخنرانی شیمون پرز را در همین شماره پیک نت و به نقل از وبلاگ "رضانافعی" مترجم زبان آلمانی بخوانید)

پیک نت   26  اســــــفند

 
 

اشتراک گذاری: