ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 اســـــفند  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

کارگران کارخانه "آهنگری ":
جان ما را یک سرهنگ سابق سپاه به لب رسانده!

 
 
 
 

کارگران کارخانه آهنگری وابسته به تراکتورسازی تبریز بدنبال اعتراضات اخیر خود و بی توجهی مسئولان به مشکلات پیش آمده از سوی مدیریت این واحد، نامه ای سرگشاده منتشر کردند. آنها در نامه خویش نوشتند:

مدتی است که شخصی پاسدار، از سپاه پاسداران بنام سرهنگ "محمد پرویزی" که قبلا هم چندین بار با لباس و فرم نظامی سپاه برای بازدید و بازرسی از شرکت مراجعه نموده بود، دوران بازنشستگی خود از سپاه را با مدیریت در شرکت آهنگری شروع کرده است. وی از بدو ورود به شرکت ۱۰۰ کارگر را اخراج نموده  و مابقی کارگران را در حالت رعب و وحشت و تهدید و انگشت نگاری نگهداشته است. ما کارگران آهنگری تراکتورسازی نه توان و روحیه کار داریم و نه هیچ امنیت شغلی و فقط انتظار روز اخراجمان را می کشیم. این تهدیدها به همراه عدم پرداخت حقوق و مزایا تاکنون باعث شده که کارگران در خفقان و سکوت کار کنند و از ترس برخوردهای ظالمانه این سرهنگ بازنشسته سپاه هیچ حرفی برای احیای حقوق خود نزنند، اما اکنون دیگر این ترس به پایان خط رسیده و کارگران تهدید به اعتصاب کرده  اند.

 

عده ای از کارگران شرکت آهنگری تراکتور سازی تبریز

پیک نت   26  اســــــفند

 
 

اشتراک گذاری: