ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 اسفند  1391

infos@pyknet.net

 
   
 
 
اینجا دمشق است!
 

اینجا خانه ارواح نیست. یکی از محلات دمشق پایتخت سوریه است. کشوری که آن را به کام جنگ داخلی کشاندند و تمام شواهد نشان میدهد که اسرائیل در این آتش افروزی نقش مهمی داشت و دارد. این که توصیه های غلط رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه برای سرکوب اعتراضات اولیه در چند شهر کوچک سوریه تبدیل به یک اشتباه استراتژیک برای دولت سوریه شد و این که دولت سوریه در سالهای اخیر مانند دولت احمدی نژاد مجری و تابع بانک جهانی شد و نوعی برنامه اقتصادی حذف کمک های دولتی به مردم را به اجرا گذاشت و این که احزاب و پارلمان این کشور را حکومت از صحنه اصلی تصمیم گیری خارج کرد و .... هر کدام در شکل گیری فاجعه نقش داشتند، اما هیچکدام از این اشتباهات نمی تواند فاجعه ویرانی سوریه و نقش اسرائیل را در این فاجعه توجیه و کتمان کند. آنچه ما جسارت بیان آن را داریم و از واکنش های احتمالی نسبت به آن نیز بیم به خود راه نمی دهیم اینست که کمک نظامی به دولت سوریه از سوی جمهوری اسلامی و جلوگیری از حذف سنگر سوریه در برابر اسرائیل نه جرم است و نه غلط و اتفاقا این بخش از سیاست خارجی جمهوری اسلامی قابل تائید است، آنچه که محکوم است و بارها نیز اعلام کرده ایم توصیه و حتی دیکته روش مقابله با مردم سوریه توسط دولت بشار اسد است، که فاجعه از درون آن بیرون آمد. آنها که با این نظر ما موافق نیستند، می توانند به نقش عربستان و قطر و ترکیه و اسرائیل در فاجعه جاری در سوریه و رساندن دلارهای نفتی و سلاح بدست گروه های مسلح بیاندیشند. به خیز جدید فرانسه و انگلستان برای رساندن سلاح به این گروه ها برای تبدیل سوریه به لیبی دوم!

پیک نت  27  اسفند

 
 

اشتراک گذاری: