ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 اســـــفند  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

نتایج تحقیقات 9 ماهه برای "بان کی مون" فرستاده شد
پرونده قتل عام 67 را
سازمان ملل باید بگشاید

 
 
 
 

دادگاه نمادین رسیدگی به دهه خونین در جمهوری اسلامی، نتایج تحقیقات 9 ماهه خود را بصورت یک جمعبندی همراه با یک نامه در اختیار دبیرکل سازمان ملل "‌بان کی‌مون" قرار داد.

در این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده تا فاجعه کشتار 67 و دیگر فجایع دهه 60 در زندان های جمهوری اسلامی را پیگیری کند.

جمعبندی ارائه شده مشتمل بر اظهارات و مشاهدات زندانیان دهه ۶۰ در جمهوری اسلامی است.

 برگزار کنندگان دادگاه قصد دارند اتهام‌های مطرح شده در این دادگاه را از طریق دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کنند.

۸۰ شاهد و بستگان اعدام شدگان روایت خود را از قتل عام 1367  زندانیان دراختیار این دادگاه قرار دادند.

هشت حقوقدان ایرانی و غیر ایرانی این دادگاه را هدایت و رهبری کردند.

پیک نت   28  اســــــفند

 
 

اشتراک گذاری: