ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 اســـــفند  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

اومانیته، ارگان حزب کمونیست فرانسه
بسیج واتیکان
علیه انقلاب
در امریکا لاتین

 
 
 
 

افزایش خواست عدالت در امریکای لاتین ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. مردم این قاره برای رهایی از درد و رنج ناشی از سلطه سرمایه داری و امپریالیسم مرحله به مرحله علیه سرمایه داری مبارزه کرده اند و اکنون مبارزه خود را برای تغییرات عمیق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این قاره که یکی از ارکان کاتولیسیسم است ادامه میدهند. طی یک دهه، مردم امریکای لاتین در جستجوی راه حلی برای ریشه کن کردن فقر و تحول اجتماعی نوین در جوامع خود می‌باشند.

آرژانتین نیز در زمره کشوهایی است که مدت طولانی رژیم‌های دیکتاتوری نظامی خشن در آن با پشتیبانی اسقف های کلیسای کاتولیک حکومت کرده اند. اکنون اما این کشور نیز به جمع کشورهایی پیوسته که خواهان تحقق مطالبات عدالت خواهانه مردم است. مردم آرژانتین از دولت خود انتظار تغییر عمیق تحولات اجتماعی را دارند. اکنون این سئوال مطرح است که چرا از میان کاردینال‌های واتیکان یک پاپ آرژانیتی ظهور کرده است؟ در واقع انتخاب محرمانه پاپ "خورخه ماریو برگولیو" از طرفی با توجه به روند رو به رشد جنبش انقلابی در امریکای لاتین است و از طرف دیگر می‌تواند به معنای تلاش برای تغییر مسیر تحولات اجتماعی در این کشور و حتی امریکا لاتین باشد. پاپ جدید اسقف فقرا "فرانسیسکن" و دشمن آرمانهای دمکراتیک انقلابی و متهم به سازش با دیکتاتوری نظامی حاکم در سالهای 1970 ــ1980 است. نشریات چپ امریکای لاتین عکس پاپ "خورخه" را با " ژرژ رافائل  ویدلا" در هفته گذشته منتشر کردند. ویدلا در سال 1976 علیه "پرون" کودتا و دولت او را سرنگون کرد. او دیکتاتوری نظامی خود را با شعار مبارزه برعلیه کمونیست‌ها و یهودیان آغاز کرد و خود را مدافع "تمدن غرب کاتولیک" نام نهاد. دیکتاتوری که بیش از 30 هزار نفر در دوره او کشته و ناپدید شدند. پاپ جدید بعنوان واقعا با چه هدفی برگزیده شده است؟

 

 http://www.humanite.fr/monde/lire-dans-lhumanite-des-debats-le-vatican-la-conqu-517536

 

پیک نت   28  اســــــفند

 
 

اشتراک گذاری: