ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 اســـــفند  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

مصاحبه اعظم طالقانی
اصولگرایان احمدی نژاد را
به جان ملت و کشور انداختند

 
 
 
 

اعظم طالقانی (فرزند آیت الله طالقانی) با نشریه "پویش" مصاحبه کرده و در این مصاحبه درباره  احمدی نژاد و شانه خالی کردن های جناح راست جمهوری اسلامی از زیر بار پذیرش مسئولیت ویرانی هائی که او به بار آورد گفت:

 

جبهه پایداری که تا دیروز برای آقای احمدی نژاد فیلم و کلیپ می ساخت و دست و پا می بوسید امروز باید در مورد اختلاس ها و سوء مدیریت ها که مشخص شده است پاسخگو باشد. هفت سال پیش سازمان برنامه و بودجه را بهم ریختند و همین باعث شد که جابجایی های مالی بی حساب و کتاب شود. آن روز باید فکر مشکلات اقتصادی و مالی امروز را می کردند.

نباید جریانات اصولگرا را از هم مجزا دید. عده ای از اصولگرایان که تا دیروز از حامیان مطلق احمدی نژاد بودند و هیچ انتقادی را نسبت به ایشان روا نمی داشتند، امروز به شدت علیه احمدی نژاد انتقاد می کنند. در واقع این رفتار اصولگرایان شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و نپذیرفتن نتیجه انتخاب خودشان است که امروز هنجارهای اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی را به چالش کشیده است. جریان اصولگرا از همان زمان شهرداری احمدی نژاد را می شناخت. از عدم شفافیت مالی و ۳۰۰ میلیارد هزینه ی بدون سند شهرداری تهران در آن دوران هم اطلاع کافی داشتند. اینکه آنها امروز به اطرافیان آقای احمدی نژاد می گویند جریان انحرافی، به خاطر اختلافات مالی، سیاسی و عقیدتی است که با او پیدا کرده اند.

کسانی که امروز در باره جریان انحرافی صحبت می کنند خودشان روابط نزدیکی با آنها داشتند. کسانی که در جبهه پایداری فعالیت می کنند به شدت از اطرفیان و آقای احمدی نژاد حمایت می کردند. به هر حال اینگونه جریانات از ابتدای انقلاب هم وجود داشتند. از ابتدا تصور می کردند که انقلابی بودن یعنی زدن و بستن. این ها تصورات کسانی بود که از ابتدای انقلاب درک صحیحی از اسلام و انقلاب نداشتند.

رفتار احمدی نژاد را قبل از این همه دیده بودند و شناخت کافی از ایشان وجود داشت. وقتی در مناظرات تلویزیونی سال ۸۸ آن برخورد ناپسند از رئیس قوه مجریه سر زد همه ملاحظه کردند. کسی نمی تواند انکار کند و بگوید که آن رفتار ها را ندیده است. نمی توانند بگویند که آقای احمدی نژاد را نشناخته بودیم. آن رفتار ها دور از شان کسی بود که می‌خواهد رئیس جمهور مردم باشد.

پیک نت   29  اســــــفند

 
 

اشتراک گذاری: