ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 اسفند ماه  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

در 10 ماه سال 92

نیم میلیون ایرانی

یکدیگر را لت و پار کردند! 
 
 
 
 

 در آستانه پایان سال 92، آمار نزاع های منجر به تشکیل پرونده و معاینه پزشکی قانونی اعلام شد. البته این آمار مربوط به 10 ماه گذشته است، یعنی آمار دو ماه 11 و 12 هم به آن اضافه خواهد شد. بموجب آمار 10 ماهه سال 92، بالغ بر 521 هزار ایرانی برای معاینه و ثبت در پرونده نزاع هائی که منجر به شکایت شده به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند. 30 در صد مصدومین و مجروحین این نزاع ها زن و بقیه مرد و یا کودک بوده اند.

این آمار بخوبی نشان دهنده عمق خشونتی است که در جامعه وجود دارد. خشونتی که از حاکمیت به اعماق جامعه رسوخ داده شده و فقر و آلودگی هوا، زورگوئی سازمان یافته بعنوان یک فرهنگ حکومتی نیز در شکل گیری آن تاثیر مستقیم داشته اند.

 

پیک نت 25 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: