ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 اسفند ماه  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

 ارتش 36 میلیونی موشها

در تهرن رژه می روند!

سایت روز نو

 
 
 
 
 

شهرداری تهران پادگان قلعه مرغی درجنوب تهران را خراب کرد تا در محل آن پارک "بوستان ولایت" را بسازد. با تخریب قلعه مرغی، که پناهنگاه موش های جنوب تهران بود، لشگر موش های این پادگان در جنوب تهران بویژه محدوده مناطق 9 و 10 پخش شده اند.

یکی ازساکنان منطقه 10 می گوید: اگر قبلا چند تا موش در خیابان‌ دیده میشد حالا موش ها گروه گروه در خیابان ها رژه می روند، از سطل‌های زباله بالا و پایین می‌روند.

شهرداری تهران می گوید که آواره شدن موش های پادگاه قلعه مرغی، منحصر به این محل نیست، هر محلی که تخریب می شود تا ساخت و ساز تازه ای صورت گیرد موش های آن محل در شهر پخش میشوند.

یک کارشناس قدیمی شهرداری تهران می گوید: به تعداد هر تهران سه موش در تهران وجود. اگر جمعیت شهر را 12 میلیون در نظر بگیریم، شمار موش‌های پایتخت به 36 میلیون می‌رسد.

تولید مثل موش‌ها سریع و در طول یک سال 5 بار و هر بار 6 تا 12 بچه است. اطراف جوی‌ها و خیابان‌ها محل خوبی اند برای تامین غذای موش ها. همچنین زیر پل‌ها و جدول های کنار پیاده‌روها که اگر دقت کنید پر از سوراخ موش شده است.

آنها با تاریک شدن هوا در شهر به حرکت در می آیند. نه از گربه می ترسند و نه غذای سمی می خورند. آنها با دیدن اولین موش مرده، غذای آن منطقه را نمی خورند و به نقطه دیگری می روند. به این ترتیب سم‌های شیمیایی دیگر بی اثر است و شهرداری شکار آنها با تفنگ ساچمه ای را شروع کرد و اخیرا هم تک‌ تیراندازهای حرفه‌ای را شهرداری استخدام کرده تا با اشعه مادون قرمز در شب، این موش‌ها را شکار کند و از پای درآورد. بویژه از زمان که معلوم شده موش ها، برای فرار از سرما به زیر اتومبیل های پارک شده در خیابان پناه می برند و سیم های آن رامی جوند.

 

پیک نت 26 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: