ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 بهمن ماه  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

گزارش یک شاهد مستقیم از اصفهان

سرکوب معترضان بختیاری

به سریال "سرزمین کهن" 
 
 
 
 

سلام- ساعت 4 عصر تعداد زیادی بختیاری دراعتراض به پخش سریال "سرزمین کهن" در مقابل سیمای اصفهان روبروی پل خواجوتجمع کردند. این اجتماع حدود ساعت 6 عصر به زدوخورد با یگان ویژه که به محل اعزام شده بود انجامید. خود من 35 نفر را که به شدت زخمی شده بودند شمردم. یگان ویژه برای کنترل جمعیت از باتوم برقی و گاز اشک آوراستفاده کرد تا بتواند جمعیت رامتفرق کند. یک دست هائی از دو طرف در کار است. از یکطرف پس از سفرضرغامی رئیس سیما به اصفهان چنین سریالی از سیمای اصفهان پخش می شود و از طرف دیگر بختیاری ها بسرعت برای اعتراض به خیابان هدایت می شوند و از طرف دیگر به جای گفتگو با مردم خشن ترین برخورد نیروی انتظامی با آنها صورت گیرد.

 

پیک نت 28 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: