ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 آذر  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

"کچل مو فرفری" در مصاحبه معاون قوه قضائیه

عضویت در فیسبوک جرم نیست

کار فیسبوک مجرمانه است! 
 
 
 
 

حجت الاسلام حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات این قوه روی گذشته در یک نشست خبری درباره فیسبوک و کنترل آن، یک اظهار نظر خنده دار کرد. او گفت:

 

«کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده از فیس‌بوک را محدود کرده ولی نگفته‌اند عضویت در فیس‌بوک جرم است، بلکه کاری که فیس‌بوک می‌کند جرم است. ما با شبکه فیس‌بوک مخالف نیستیم، بلکه با ساماندهی اطلاعاتی که علیه کشور انجام می‌گیرد مخالفیم.

یکی از تهدیدهایی که در فیس‌بوک وجود دارد اطلاعات ملی است که در اختیار شبکه‌های جاسوسی قرار می‌گیرد.»

 این یعنی کچل موفرفری. وقتی کاری که فیسبوک می کند جرم است، طبیعی است که عضویت در فیسبوک هم باید جرم تلقی شود! در بخش دوم اظهار نظر تعجب آور معاون قوه قضائیه هم باید گفت: شبکه جاسوسی را ارگان های اطلاعاتی باید بروند دنبالش و کشف کنند، کدام احمقی اطلاعات جاسوسی را روی فیسبوک به کسی میدهد که در ایران کسی چنین کاری بکند. تمام اطلاعات فیسبوک توسط ماهواره های امریکائی ضبط می شود. یعنی همان جنجالی که افشای آن در یک ماه گذشته به همراه داشته است.

 

معاون قوه قضاییه، در بخش دیگری از مصاحبه خود این آمار را اعلام داشت:

چهار خواسته قضایی نخست کشور در مردادماه طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه طلب و مطالبه چک بوده است.

 

پیک نت 11 آذر

 
 

اشتراک گذاری: