ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 آذر  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

گزارش یکصد روز فنآوری علمی

اینترنت در ج. اسلامی

مثل گوسفند قربانی است 
 
 
 
 

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری  نیز روز گذشته گزارش یکصدمین روز فعالیت را از آغاز به کار دولت جدید منتشر کرد. این گزارش حاوی چند نکته مهم است که لابلای بقیه بندهای گزارش نسبتا بلند و کمی پیچیده در توضیحات فنی نباید گمُ شود. از جمله این که اینترنت در ایران مثل گوشت قربانی شده و هر سازمان و نهادی یک تکه از تن آن می کند.

در این گزارش آمده: دراین یکصد روز دولت در امور علمی، فناوری و نوآوری چالش‌هائی داشته و برنامه‌هائی  را منتشر کرده است.  از جمله تشکیل کمیته کاری مشترک بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی بین دستگاههای سیاستگذار در حوزه علم، فناوری و نوآوری.

البته دراین گزارش اسم دستگاه های سیاستگذار ذکر نشده، اما همین اشاره هم کافی است تا دانسته شود آن دستگاه های سیاستگذار آنقدر قدرت دارند که زور وزیر علوم و رئیس شورای همآهنگی یا بقول خودشان "عتف" به آن نمی رسد و اینترنت مثل گوسفند قربانی زیر چاقو ساطور آنهاست!

در فلج دولت در برابر دستگاه سیاستگذاری که همان سپاه پاسداران و بیت رهبری اند تا آنجا در گذشته پیش رفته که بر اساس گزارش منتشره، نسبت بودجه‌های علم و فناوری به کل بودجه عمومی دولت در سال‌های گذشته مدام کاهش داشته است.

در ادامه همین گزارش درباره تعداد دانشجویان و رانت خواری نخبه ای می خوانید:

تعداد دانشجویان کشور در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار بوده که در دو هزار و ۲۰۰ موسسه آموزش عالی تحصیل می کنند. این آمار نشان میدهد که نسبت آن به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، 25 برابر افزایش یافته است.

نگاه تک بعدی حمایتی و تسهیلاتی به نخبگان و استعدادهای برتر از مشکلات دیگری است که در این گزارش به آن اشاره شده است. یعنی نخبه هم خودی و غیر خودی دارد و از هر نخبه ای حمایت نمی شود و تسهیلات دراختیارش قرار نمی گیرد!

جمله گزارش بعنوان مشکل باقی مانده از دولت گذشته چنین است«نگاه تک بعدی حمایتی و تسهیلاتی به نخبگان و استعدادهای برتر»  

پیک نت 11 آذر

 
 

اشتراک گذاری: