ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 مـــــــهر  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

علاوه بر پرواز مستقیم میان ایران و امریکا
حذف موانع سفر ایرانیان
از خارج کشور به ایران

 
 
 
 

اکبر ترکان که هدایت کننده تیم انتخاباتی روحانی بود، اما مستقیما در ترکیب کابینه حضور نیافت، اکنون از جمله مسئولیت هایش سرپرستی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است. وی، روز گذشته با مدیران دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور جلسه تشکیل داده و ضمن تشریح نتایج سفر روحانی به امریکا اعلام کرد:

تسهیل رفت و آمد و ارتباط ایرانیان مقیم خارج به کشور یکی از محورهای سخنان رییس‌جمهور در نیویورک بود و در همین راستا دستور برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا صادر شده است. باید برای ارائه خدمات و برقراری ارتباط و تسهیل امور هموطنان مقیم خارج بیش از پیش تلاش شود. از جمله حل مشکلات قضایی ایرانیان خارج از کشور و تسهیل قوانین و مقررات رفت و آمد و رفع موانع و موارد بازدارنده ارتباط هموطنان مقیم خارج با کشور از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

پیک نت  9  مــــــــــهر

 
 

اشتراک گذاری: