ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 مـــــــهر  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

فاجعه ریاست جمهوری احمدی نژاد
از این دادگاه، وارد مرحله جدی شد

 
 
 
 

این دادگاه روزنامه سلام و امیرالحجاج آیت الله خمینی و رهبر دانشجویان خط امام است که منجر به توقیف این روزنامه شد. آن که از خود دفاع می کند آیت الله موسوی خوئیئی هاست و آن که با پیراهن سفید نشسته و به وی نگاه می کند احمدی نژاد است در جمع یاران موتلفه ای اش، که علیه روزنامه سلام شکایت کرده است. موضوع پرونده، افشای طرح سعید امامی معاون سیاسی وقت وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان است که طرح محدود کردن مطبوعات را تهیه کرده بود. همان که در جریان قتل های زنجیره ای در دوران ریاست جمهوی خاتمی دستگیر و زندانی شد و در بازجوئی های 900 صفحه ای اش دهان گشود و  ضمن اعتراف به دهها قتل زنجیره ای، فاش کرد که فتوای قتل احمدی خمینی را هم مصباح یزدی، آیت الله خوشبخت و قائم مقام حزب موتلفه "بادامچیان" صادر کردند و او با یک تیم عملیاتی اجرا کرد. اندک زمانی پس از این اعترافات او با داروی نظافت خودکشی شد! و پرونده بازجوئی به صندوق اسرار منتقل. این یکی از تاریخی ترین دادگاه ها در جمهوری اسلامی است. آنها که به احمدی نژاد گفتند شکایت کن و برو دادگاه، بعدها او را رئیس جمهور کردند و برای حفظ او دراین مقام برای 4 سال دوم، علیه موسوی و رای مردم دست به کودتا زدند. فاجعه 8 ساله دوران او و اختلاس و دزدی و غارتی که شد و فاجعه سیاسی داخلی و خارجی که برای کشور به بار آمد، شاید قطور ترین پرونده تاریخ ایران باشد. فعلا قرار است برای یک قلم کوچک آن در آذرماه در دادگاه حاضر شود.

پیک نت  9  مــــــــــهر

 
 

اشتراک گذاری: