ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 مـــــــهر  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

وقت مرخص کردن
لباس شخصی ها و آمرانشان رسیده

 
 
 
 

پیک نت جان، این نامه را برای آقای روحانی نوشته ام.

درود آقای روحانی- با لباس شخصی ها که دست پروده نظام اند شما هم  روبرو شدید. آنها را از نزدیک دیدید. منطقشان و رفتارشان را مشاهده کردید. اینها کسانی هستند که میروند شکاری را که به آنها نشان میدهند برای صاحبشان می آورند. ارزش  و نوع شکار برایشان فرقی ندارد. فقط آموزش دیده اند که بروند و شکار رو بیآورند. منطق اینها را ملت بارها به چشم دیده و با گوش شنیده و حالا نوبت به رئیس مجلس و رئیس جمهور رسیده که ببینند و بشنوند. حالا رو در روی خودتان ایستاده اند و به وقتش رو در روی رهبر هم خواهند ایستاد.

آنها را امثال مصباح یزدی و احمد جنتی و سردار نقدی و امثالهم برای شکار می فرستند. وقتش نرسیده که بساط فرماندهان و سازمان دهندگانشان را جمع کنید و خود اینها را هم مرخص کنید و یا یک جای دیگری دستشان را بند کنید که کار کنند و نانشان را در آورند؟

پیک نت  9  مــــــــــهر

 
 

اشتراک گذاری: