ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 شهریور  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

مصاحبه تلویزیون "سی. بی.اس" با اسد
بشار اسد از کنگره امریکا
خواست با حمله مخالفت کند!

 
 
 
 

بعنوان نشانه دیگری از پائین آمدن فشار خبری و تهدیدهای پیاپی برای حمله نظامی به سوریه، روز گذشته شبکه تلویزیونی امریکا "سی. ‌بی. ‌اس" با بشار اسد پیرامون بحران وجنگ داخلی دراین کشور و همچنین مسئله به کار گرفته شدن سلاح شیمیائی مصاحبه کرد. اسد دراین مصاحبه هر نوع دخالت دولت وارتش این کشور برای به کار گیری سلاح شیمیائی در جنگ داخلی این کشور را تکذیب کرد و آن را یک جنجال خبری برای توجیه حمله نظامی به سوریه ارزیابی کرد. اسد در همین مصاحبه از نمایندگان کنگره امریکا که در این هفته - که از امروز آغاز شد- مصوبه کمیسیون خارجی کنگره در تائید حمله نظامی به سوریه را در دستور بررسی و کار خود قرار میدهد خواست تا با این مصوبه مخالفت کنند.

پیک نت  18  شهریور

 
 

اشتراک گذاری: