ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 شهریور  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

نامه ای خطاب به روحانی
4 درخواست فوری
سندیکای
شرکت واحد اتوبوسرانی

 
 
 
 

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران طی نامه ای خطاب به روحانی، ضمن تاکید بر رعایت حقوق مردم، بویژه کارگران و زحمتکشان و فرودستان جامعه نوشت:

بنابر برنامه و سخن شما که به‌عنوان یک رئیس‌جمهور حقوقدان، خود و دولت خود راپایبند به اجرای حقوق عمومی مردم و از جمله حقوق انجمن‌ها و نهادهای مردمی دانسته‌اید و برای اجرای آن سوگند خورده‌اید و منشور دولت خود را در این راستا نوشته‌اید، سندیکای کارگران شرکت واحد به‌عنوان یک نهاد کارگری دادخواه و آزاده، انتظار دارد:

1- آزادی فوری آقای رضا شهابی راننده‌ی زحمتکش شرکت واحد از زندان و انجام معالجات ایشان با هزینه‌ی دولتی و بازگشت به کار وی و پرداخت حقوق معوقه‌ی ایشان.

2- بازگشت به کار رانندگان اخراجی که به‌دلیل پیگیری حقوق همکاران با پرونده‌سازی و نقض قانون و مقررات توسط مدیریت و حراست شرکت و همکاری اداره‌ی کار، از کار اخراج شده‌اند.

3- پایان بخشیدن به بگیر و ببندهای اطلاعاتی-امنیتی، حراستی علیه فعالان حقوق کارگری و سندیکایی و اخراج آنها.

4- به رسمیت شناختن حقوق آزادی‌های سندیکایی و حقوق عمومی کارگران طبق منشور حقوق بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار.

پیک نت  19  شهریور

 
 

اشتراک گذاری: