ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 شهریور  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

اواخر دوران احمدی نژاد
600 سواری "پروتون"
زیر پای چه کسانی است؟

 
 
 
 

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: 600 اتومبیل سواری پروتون كه از كشور مالزی به صورت غیرقانونی به ایران وارد شده و مقامات مسئول آن‌ها را ضبط كرده بودند، توسط یك سازمان وابسته به دستگاه‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد تملك گردید و 100 دستگاه از آن‌ها در اختیار یك مسئول ارشد اجرائی قرار گرفت و او نیز آنها را به اطرافیان خود داد. از 500 دستگاه باقیمانده اطلاعی دردست نیست.

پیک نت  19  شهریور

 
 

اشتراک گذاری: