ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 مرداد  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

نمایش قدرت در مصر

همچنان در خیابان ها ادامه دارد 
 
 
 
 

تظاهرات دو سویه جمعه، یعنی طرفداران اخوان المسلمین و مخالفان اخوان المسلمین در مصر را خبرگزاری های غربی عمدتا با جهت گیری علیه مخالفان اخوان المسلمین و ارتش مصر که اکنون طرف آنها را گرفته منتشر کردند. این تظاهرات دو سویه در قاهره و اسکندریه وسیع تر از دیگر شهرهای مصر بوده و به ادعای دولت موقت مصر، باعث کشته شدن 38 تن شده است. البته خبرگزاری ها شمار کشته ها را تا سه برابر این رقم گزارش کرده اند!

در قاهره، جمعه شب دهها هزار مصری فراخوان ارتش این کشور برای حمایت از اقدامات ارتش را پاسخ مثبت داده و در میدان التحریر جمع شدند.

رسانه های غربی، بی وقفه از کودتای نظامی ها در مصر می گویند و مظلومیت محمد مرسی که منتخب یک انتخابات بوده است. بی آن که اشاره کنند چند درصد مردم در انتخاباتی که مرسی خود را برنده آن اعلام کرد شرکت کرده بودند و اعلام تحریم انتخابات از سوی اپوزیسیون چه نقشی در این پیروزی داشت.

تاکنون انگلستان، اتحادیه اروپا و امریکا جانب محمد مرسی را گرفته و خواهان آزاد سازی او از جانب ارتش شده اند.

 

پیک نت  6 مرداد 1392

 
 

اشتراک گذاری: