ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 مــــــرداد  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

تاریخ مصرف گذشته از ترکیه وارد شده
به تاریخ مصرف قوطی
و پاکت آب میوه اعتماد نکنید

 
 
 
 

آب میوه‌های تاریخ مصرف گذشته از ترکیه وارد ایران شده و در شهرستان آمل تاریخ مصرف آنها را تغییر داده و وارد بازار کرده اند. یک انبار در حاشیه شهر آمل که یک میلیون قوطی و پاکت آبمیوه خارجی در آن وجود داشته کشف شده است . در همین محل، مشروبات الکلی  نیز کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران به روزنامه همشهری گفت: در این انبار دستگاه‌هایی کشف شد که مخصوص درج تاریخ تولید و انقضا روی پاکت‌ها، قوطی‌ها و بطری‌های آبمیوه بود. تاکنون 4 نفر در این ارتباط بازداشت شده و اعتراف کرده اند که آبمیوه های خارجی تاریخ مصرف گذشته را با قیمت پائین از ترکیه خریده و وارد ایران می  کرده اند.

 پیک نت  10  مــــــــــرداد

 
 

اشتراک گذاری: