ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 تیــــــر  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

احمدی نژاد می رود و 90 در صد
معادن تعطیل شده را باقی می گذارد

 
 
 
 

نعمتی نماینده همدان در مجلس، دولت احمدی نژاد را با این مژده منفی به مردم بدرقه کرد:

در مجموعه صنعت و معدن کشور، فردی قرار گرفت که بازرگان بود تا فردی صنعتی. هشت سال است که معادن کشور خوابیده‌اند. واقعیت اینست که تنها 10 درصد معادن کشور فعالند.

پیک نت  4  تیــــــــــــر

 
 

اشتراک گذاری: