ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 تیــــــر  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

طشت کنترل امنیتی جهان
از بام امریکا و انگلیس افتاد
بهرام نگاه

 
 
 
 

چند روزی است که خبر افشاگریهای آقای "ادوارداسنودن" درباره کنترل اینترنت از طرف سازمانهای اطلاعاتی آمریکا  به عنوان خبری بسیار مهم که گویا امنیت آمریکا را به خطر انداخته از شبکه های خبری مختلف پخش میشود. متاسفانه این اخبار بر حسب سیاست این خبرگزاری ها یکطرفه پخش می شود. شبکه بی بی سی فارسی هم این خبررا پوششش داده است.

این هم یکی از مواردی است که متاسفانه بی بی سی درمورد بخش مهمی ازجنبه های دیگر خبرسکوت کرده و تمام حقیقت را نمی گوید. باوجودی که بی بی سی بارها اعلام کرده سیاست های آن بی طرفانه بوده و تاثیری از دولت انگلستان نمی گیرد، برخورد یکطرفه با این خبروسکوت در مورد نقش انگلستان در این ماجرا همچنان شک و تردید ها را در این باره دامن میزند. من دیروز سر کار فرستنده های مختلف رادیویی آلمان را گوش میدادم. همه این رادیوها در اخبار خود از قول "گاردین" می گفتند که نقش سازمان اطلاعاتی انگلستان در کنترل ای میل ها و کل اینترنت و تلفن بسیار بیش از آمریکا بوده و سازمان های اطلاعاتی انگلیس نه تنها مردم خود انگلیس بلکه مردم تمام کشورهای بلوک شرق سابق و چین و تعداد زیادی از کشورهای آسیایی دیگر، حتی مکاتبات اینترنتی  و گفت وشنود تلفنی شهروندان آلمانی را هم کنترل میکرده اند. این خبر سبب بحث های فراوانی در دولت آلمان شده و معتقدند دولتمردان آلمانی و مسئولین مخابرات این کشور(تله کوم) هم از موضوع خبر داشته ولی خود را به بی اطلاعی زده و حقیقت را از شهروندان آلمانی پنهان کرده اند.  این یک رسوایی بزرگ دیگر برای کشورهای اروپایی است که ادعای حقوق بشر و دمکراسی دارند و در راس انها دولت انگلیس که سازمان های اطلاعاتی آن بمراتب بزرگتر و مخفی تر و پیچیده تر از سایر کشورهای اروپایی است.

پیک نت  4  تیــــــــــــر

 
 

اشتراک گذاری: