ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 تیــــــر  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

ضرورت گام های تازه

پیش از مراسم رسمی

 
 
 
 

همه شواهد حکایت از آن دارد که با انتخاباتی که در ایران برگزار شد و فردی که به ریاست جمهوری برگزیده شد، بازی روی میز حوادث منطقه را وارد مرحله دیگری کرده است. با برگی که ایران روی میز گذاشت، سرنوشتی که برای نابودی و تقسیم سوریه پیش بینی می شد می رود تا به سرنوشتی دیگر تبدیل شود. کافی است ایران به مذاکره کننده منطقی و جدی و کارآمد در باره خود و منطقه تبدیل شود. دراینصورت رشته ای که اسرائیل با سیاست های ماجرجویانه و تبلیغاتی احمدی نژاد برای خود در منطقه بافته است تبدیل به پنبه می شود. این نکته پنهانی نیست که حکومت سوریه به سنگر مقدم حمله نظامی به ایران تبدیل شده و یا شده بود تا با فتح آن کار حزب الله در لبنان را نیز یکسره کرده و نوبت به ایران برسد. کافی است اولین نشست مذاکرات اتمی در دولت آینده ایران تبدیل به گام مهمی برای رسیدن به نتیجه رضایتبخش از هر دو سو بیانجامد و همزمان با آن نخستین مذاکرات مستقیم ایران و امریکا نیز آغاز شود. تمام وحشت و شتاب اسرائیل برای تقسیم سوریه به دو کشور محصول وحشت از چنین احتمالی است. احتمالی که خود میداند بسیار قوی است.

انتخابات ایران نشان داد که حمله نظامی به ایران به آن آسانی که تصور کرده بودند نیست، چرا که تاکنون برای چنین حمله ای روی واکنش ملی مردم حساب نکرده بودند و بیش از همه روی دو فرضیه حساب کرده بودند. نخست قدرت نظامی جمهوری اسلامی که بی تردید ضربه پذیر است؛ و شورش در بخش هائی از کشور و آغاز تکه پاره شدن ایران. در هر دو حالت، روی نارضائی وسیع مردم ایران از حاکمیت نیز حساب کرده بودند که حساب بی جائی نیز نبود و  اگر انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران آن نمی شد که مردم می خواستند، هر سه محاسبه اسرائیل و امریکا و دیگر قدرت های جهانی درست از کار در آمده بود.

آن شتابزدگی که اسرائیل برای مسلح کردن واحدهای شبه نظامی در جنگ سوریه از خود نشان میدهد، به نوعی ناشی از همین واقعیات است. این واقعیت که در کنفرانس آینده در باره سوریه "ژنو 2" نه تنها  ایران یک پای این کنفرانس خواهد بود، بلکه درعالی ترین سطح (احتمالا شخص رئیس جمهور آینده) در این کنفرانس حضور خواهد یافت. رئیس جمهوری با آراء قاطع مردم ایران و با زبان و سیاستی متفاوت از جنجال آفرینی های احمدی نژاد. شاید این نخستین گام برای گفتگوهای جهانی با ایران باشد و گام های بعدی همان هائی باشد که در بالا به آنها اشاره شد. دراینصورت آن که بازنده است اسرائیل است و آن که دراین مرحله از چنگ جنگ و تجزیه کشور می گریزد سوریه است. خبری که روز گذشته خبرگزاری روسیه "ریانووستی" درباره پیشقدم شدن اسرائیل برای ارسال مدرن ترین سلاح های جنگی برای جنگجویان سوری منتشر کرد، اگر تفسیری برای آن ضرورت داشته باشد، جز آن نیست که در بالا به آن اشاره شد. اسرائیل می کوشد تا پیش از دست به دست شدن کاخ ریاست جمهوری در ایران، سوریه را تقسیم کند. برای خنثی سازی این توطئه، که کشورهای نفتی و کوچک خلیج فارس نیز در آن نقش دارند، بیش از آن که به حمایت بیشتر نظامی ضرورت باشد، به فعال شدن هرچه سریع تر کارگروه های دولت آینده جمهوری اسلامی نیاز است و شاید در این زمینه مقدم ترین اقدام نخست تعیین سرپرست آینده هیات مذاکره کننده اتمی از یکسو (که ناظران احتمال بسیار میدهند این فرد علی اکبر ولایتی باشد) و سپس دیدار فوری در بالاترین سطح با سران عربستان سعودی باشد.

(خبر کوتاه خبرگزاری ریانووستی را در همین شماره پیک نت می خوانید)

پیک نت  5  تیــــــــــــر

 
 

اشتراک گذاری: