ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 تیــــــر  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

با شنود گذاری در دفتر مطهری
وزیر کم عقل اطلاعات
دست رهبر را گذاشت در پوست گردو

 
 
 
 

در اوج چانه زنی روحانی با رهبر جمهوری اسلامی برای تعیین وزیر جدیدی برای وزارت اطلاعات، وزیر کم عقل اطلاعات "مصلحی" دست به اقدامی برای خودشیرینی نزد رهبر زد که حالا دیگر ماندن او در کابینه روحانی کاملا منتفی است. بدستور او در اتاق کار علی مطهری که نزدیک ترین رابطه و همسوئی را با روحانی و هاشمی پیدا کرده، شنود کار گذاشتند. این شنود کشف شد و خبر آن نیز وسیعا پخش شد و مطهری و حتی توکلی دو نماینده مجلس، یکی صریح و دومی به تلویح خواهان احضار مصلحی به مجلس و پاسخگوئی او شده اند. حالا یگانه راه حل حذف قطعی احتمال ادامه حضور او در کابینه حسن روحانی است.

پیک نت  25  تیــــــــــــر

 
 

اشتراک گذاری: