ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 تیــــــر  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

حتی اجازه خرید غلات هم با این پول نمیدهند
6 میلیارد دلار ایران
در بانک "یو سی اف" هند خوابیده

 
 
 
 

5 تا 6 میلیارد دلار پول حاصل از صدور نفت ایران به هندوستان، در بانک "یو سی اف" هندوستان به بهانه تحریم های جهانی گیر کرده است. جمهوری اسلامی حتی حاضر است این پول را با احتساب "روپیه" از هند غلات و ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و دارو خریده و وارد کشور کند، اما هنوز دولت هند، همآهنگ با تحریم های جهانی با این خواست نیز موافقت نکرده است. این پول از فوریه 2013  در توقیف است. هندوستان دومین خریدار بزرگ نفت ایران است.

پیک نت  25  تیــــــــــــر

 
 

اشتراک گذاری: