ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12  خــــــرداد  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

سپاه و بسیج

مردم را

بجای "نمک گیر"

"عرق گیر" کردند! 
 
 
 
 

پیک نت گرامی، سلام-  مشروبات خارجی توسط برادران قاچاقچی سپاه و بسیج وارد و پخش میشود. تنها آنها می توانند آن را در این وسعت در کشور پخش کنند. فاجعه مسمومیت صدها جوان در رفسنجان در یک روز را نباید ساده گرفت. پرسش این است که چگونه الکل متانول که یک فرآورده نفتی است در شیشه های مشروب، با بسته بندی  خارجی در سطح یک شهر پخش می شود و  در یک روز این همه قربانی می گیرد؟

پیک نت  12  خـــــــرداد

 
 

اشتراک گذاری: