ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14  اردیبهشت  1392

infos@pyknet.net

 
 
  خامنه ای برای عقب نشینی
هنوز جان سختی نشان میدهد!
 
 
 
 

با آن که در روزهای اخیر، مسئله اعلام نامزدی محمد خاتمی برای انتخابات 92 ضعیف تر از همین تصمیم از سوی هاشمی رفسنجانی شده، اما باز هم دیدارها با او، بمنظور درخواست برای اعلام نامزدی وی برای این انتخابات ادامه دارد. تصمیم خاتمی هنوز قطعی نشده و از روز آشکارتر است که تا خامنه ای شکست سیاست هایش را نپذیرد و حاضر به عقب نشینی نشود، نه تصمیم هاشمی قطعی می شود و نه تصمیم خاتمی و این درحالی است که این هر سه می دانند ادامه وضع کنونی در کشور ناممکن است و تجدید نظر در سیاست ها قطعی و خاتمی و هاشمی میدانند که مسئول مستقیم فاجعه امروز و فاجعه ای که در پیش است از نظر مردم شخص خامنه ایست. به همین دلیل آنها منتظرند تا او خود عقب نشینی را ابتدا بپذیرد و حتی حاضر به همکاری با یکی از این دو برای نجات کشور و بقول خود وی "نظام" تا آنها تصمیم به شرکت در انتخابات را بگیرند. هر یک از آن دو، وزن و اعتبار و موقعیت های انکار ناپذیری در میان طیف هائی از حاکمیت و روحانیون و نیروهای نظامی دارند و دارای تجربه کافی برای مدیریت بحران اند. و باز، هر دو قطعی ترین "رای" را در میان همه آنها که جلو افتاده و خود را نامزد انتخابات کرده اند دارند. بویژه در شرایط کنونی که کشور 50 میلیون دارنده حق رای دارد و همه چشم ها به ایران و انتخابات آن دوخته شده تا ببینند چند میلیون از این 50 میلیون در انتخابات شرکت می کنند. همزمان با تعلل و پا به پا کردن رهبر برای عقب نشینی، باندهای امنیتی قتل های زنجیره ای، راست ترین جناح های حاکمیت و مرتجع ترین نهادهای روحانی که از برگشت اوضاع کشور به روال منطقی و قانونی نگران اند، حملات تبلیغاتی علیه او را همچنان ادامه میدهند و دراین عرصه، "حسین شریعتمداری" را در کیهان جلو انداخته اند. فردی که دیر یا زود، به محض اولین چرخش سیاسی درایران محاکمه جنائی و سیاسی اش قطعی است. اگر نامزدی خاتمی برای انتخابات بکلی منتفی شده بود، نیازی به "توپ خالی در کردن شریعتمداری" در کیهان نبود، آن هم با وقاحت "مفسد فی الارض" اعلام کردن خاتمی که در واقع حکم اعدامی است که شریعتمداری صادر فرموده!

اخبار مربوط به دیدارهای جدید با محمدخاتمی و هاشمی رفسنجانی را در همین ارتباط، در همین شماره پیک نت دنبال کنید.

پیک نت  14  اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: