ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14  اردیبهشت  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

خاتمی:
بگذارید کسی را که مردم
می خواهند نامزد انتخابات شود!

 
 
 
 

جمعی از وکلا و حقوقدانان با محمد خاتمی دیدار کردند. در این دیدار، دغدغه ها و مسائل روز کشور و در راس آنها، انتخابات 92 مطرح شد. محمد خاتمی در ادامه طرح دیدگاه های حاضران در این دیدار گفت:

وضع ناگوار امروز ناشی از رویکرد های غلط است. درست است که کارکردها موجب خسارت ها و مشکلاتی در همه جهات شده است، اما غافل نباشیم که بسیاری از رویکردها به این کارکردها و وضع منجر شده است. در مورد تحریم و فشارهای بین المللی که منشاء مشکلات است خطابم به کسانی است که تحریم می کنند تا نظام را تحت فشار قرار دهند و اوضاع را موافق خواست خود عوض کنند:

 بزرگ ترین فشار تحریم ها متوجه مردم است. اگر امروز مردم به خاطر دارو و معیشت در تنگنا قرار گرفته اند از جمله به خاطر این تحریم ها است و مطمئناً مردم ما از تحریم کنندگان خشمگین می شوند. من هشدار می دهم هرچه زودتر این تحریم ها برداشته شود به نفع مردم ما است و در صورت ادامه، دود آن به چشم مردم می رود و البته همبستگی مردم در برابر تحریم کنندگان بیشتر می شود. فارغ از هر امری این تحریم های ظالمانه و مغرضانه باید برداشته شود. درعین حال، برای برون رفت از مشکل باید هم رویکردها و هم کارکردها عوض شود. نشانه اش هم می تواند جلوگیری از یکه تازی خشونتگران دورغ پردازی باشد که کارشان اتهام زنی و فحاشی و پرونده سازی است. امروز آن که به نام انقلاب تهمت می زند و دروغ می گوید از مصونیت کامل برخوردار است. حتی علیه دروغ ها و تهمت ها شکایت هم شده، اما کسی برخورد نمی کند. و نیز این جریان می کوشد تا در همه جا نفوذ کند و دستگاه های مختلف را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

باز هم تأکید می کنم اگر فردی را مردم بخواهند که بیاید ولی نگذارند و به هر قیمتی جلو او را بگیرند آیا امیدها به یأس تبدیل نمی شود؟ آیا امیدها از طرف کسانی که دل بسته بودند به کینه تبدیل نمی شود؟ اگر هم آن فرد بیاید ولی دستگاه ها و نهادها در برابر او بایستند نمی تواند مشکلات را حل کند و به مطالبات به حق مردم پاسخ دهد.

امیدوارم انتخابات موجب ایجاد فضایی شود که سوء تفاهم ها و دشمنی ها کمتر شود و فضای امنیتی و فشار موجود که به زیان همه است تغییر یابد، در حالی که ما گاه خلافش را می بینیم؛ احضارها، تهدیدها و نیز شنیده ام که همین روزها عده ای را از بند عمومی به زندان انفرادی برده اند! چرا؟

ما باید روی مسأله برد برد فکر کنیم، نه باخت باخت. امروز همه در معرض تهدید هستیم. ما حکومت مقتدر می خواهیم و اقتدار واقعی هنگامی است که اعتماد متقابل دولت و ملت باشد و رضایت واقعی در مردم ایجاد شود و اگر این نباشد قدرت نظامی و امنیتی اقتدار واقعی نمی آورد.

پیک نت  14  اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: