ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 اردیبهشت  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

اعلمی:

با انتخاب خاتمی

لااقل وضع کشور وخیم تر نخواهد شد 
 
 
 
 

اعلمی کاندیدای احتمالی انتخابات 92 که از طیف اصلاح طلبان است، روز گذشته گفت:

موقعیت کشور تا حدودی مشابه با روسیه است و مسببین اوضاع وخیم کنونی با بسیج همه امکانات و رانت های ناشی از قدرت در انتخابات پیش رو حضور یافته اند و دوباره می خواهند کل حاکمیت را در اختیار خود بگیرند. معتقدم آقای خاتمی بدلیل همان شهرتی که در دوران ریاست جمهوری خود کسب کرده است باید در انتخابات پیش رو شرکت کند و نباید صحنه را دو دستی تقدیم کسانی کند که خود اسباب پدید آمدن وضع موجود می باشند.

گرچه در صورت پیروزی خاتمی در انتخابات همچون گذشته معجزه ای رخ نخواهد داد اما لااقل اوضاع کشور از این که هست وخیم تر نخواهد شد.

 

پیک نت  15 ادریبهشت 1392

 
 

اشتراک گذاری: