ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 اردیبهشت  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

نماینده اردکان در مجلس

از حضور خاتمی و هاشمی

کسانی به وحشت افتاده اند! 
 
 
 
 

محمدرضا تابش نماینده اردکان در مجلس: اگر آقایان هاشمی و خاتمی در بین مردم پایگاهی ندارند، چرا از اعلام کاندیداتوری احتمالی آنها مضطرب و دستپاچه شده اند؟ عده ای با "سخنان تند و آتشین و بعضا بدون منطق و استدلال" علیه کسانی که در انقلاب بوده اند و پایگاه مردمی دارند در آتش کینه و نفرت می دمند و مردم را نسبت به آینده مایوس می کنند که مسلما در سرنوشت انتخابات تاثیر گذار است.

پیک نت  15 ادریبهشت 1392

 
 

اشتراک گذاری: