ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 اردیبهشت  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

جنگ روانی برای جلوگیری

از ثبت نام انتخاباتی خاتمی و هاشمی 
 
 
 
 

سخنان آب نکشیده وزیر اطلاعات در قم، سرمقاله حسین شریعتمداری در کیهان، سر از تخم در آوردن برادر سوم علی خامنه ای با نام "محمد خامنه ای" که ناگهان با خبرگزاری امنیتی "فارس" مصاحبه کرده، آخرین تیرهای ترکش جنگ روانی – سیاسی با هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است، تا آنها را از ثبت نام برای نامزدی انتخابات 92 منصرف کنند. سرنخ این اظهار نظرها به بیت رهبری وصل است و معلوم نیست آقا زاده مقام معظم رهبری، یعنی مجتبی خامنه ای، باهدایت ابوی رهبری این جنگ روانی را برعهده دارد و یا از روی سر "آقاجان" ابتکار عمل را بدست گرفته است. آنچه که مسلم است، بدون هدایت بیت رهبری چنین تهدیدهائی ناممکن بود و مسلم تر از آن، اشاره ایست که علی مطهری روز گذشته به آخرین نظرسنجی انتخاباتی کرد و گفت که خاتمی و هاشمی در راس نظرسنجی از مردم قرار دارند. اگر نتایج نظرسنجی ها چنین نبود و غافلگیر شدن حاکمیت با ثبت نام خاتمی و هاشمی و یا یکی از آن دو مطرح نبود، چنین لجام گسیخته درباره هاشمی و خاتمی نمی گفتند و نمی نوشتند که برادر خامنه ای، شریعتمداری و وزیر اطلاعات گفتند و نوشتند. و باز، این حمله جنگ روانی با خاتمی و هاشمی نشان میدهد که نظام میداند رد صلاحیت کردن آنها از سوی شورای نگهبان بدلیل هزینه سنگینی که در پی دارد تقریبا ناممکن است و به همین دلیل سعی می کنند جلوی ثبت نام و حضور آنها را بگیرند تا این هزینه را نپردازند. و اگر نخواهند هزینه رد صلاحیت را بپردازند، در اینصورت باید هزینه شرکت وسیع مردم درانتخابات و پیروزی آنها را بپردازند! و این پیروزی یعنی مالیدن پیه آزادی زندانیان سیاسی، تغییر سیاست های 8 سال گذشته، برهم خوردن خواب جانشینی از سوی "مجتبی خامنه ای"، گشایش فضای بسته سیاسی، محدود شدن رهبر و دهها پیامد دیگر را به تن ! (اخباری که به آنها در این جمع بندی کوتاه اشاره شد را در همین شماره پیک نت می خوانید!)

 

پیک نت  15 ادریبهشت 1392

 
 

اشتراک گذاری: