ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16  اردیبهشت  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

جای نماینده حکومت اسلامی ایران محفوظ است
کارگزاران اخوان المسلمین
کنار "اوباما" در کاخ سفید!

 
 
 
 

یک وبسایت خبری در امریکا، اسامی زیر را با عنوان "چه کسانی در کاخ سفید هستند" بعنوان کارگزاران و مشاوران کاخ سفید منتشر کرده است. ظاهرا آنها وابسته به اخوان المسلمین  هستند و با آغاز بهار عربی یکی یکی به کاخ سفید وصل شده اند.

 

*عارف علی خان- دستیار وزیر امور خارجه در توسعه سیاست برای دفتر امنیت داخلی آمریکا

*محمد البیاری- مشاور امنیت داخلی

*راشد حسین- فرستاده ویژه در کنفرانس کشورهای اسلامی

*سلام المرایتی- مشاور اوباما- موسس شورای امور عمومی مسلمانان

*امام محمد مجید- مشاور اوباما در مسائل مربوط به شریعت-

*امام مجید نماینده جامعه مسلمانان شمال

*ابو پاتل- عضو شورای مشورتی

 

( پایان مسیری که آقای خامنه ای می رود، برقرار حکومت اسلامی در ایران است و جای نماینده شیعه چنین حکومتی در کنار اسامی بالا خالی است!)

پیک نت  16  اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: