ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

17 فروردین  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران
انتخابات آزاد و حضور مردم
برای آینده ایران ضروری است!

 
 
 
 

احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با حقوق بشر ایران، با صدور یک بیانه و در یک موضع گیری صریح، خواهان انتخابات آزاد در ایران شد. او در بیانیه خود نوشت:

انتخابات سال ۲۰۰۹ و خشونت های پس از آن نشان داد که انتخابات در ایران؛ به جای آنکه فرصتی برای اعمال حقوق اساسی اجتماعی و سیاسی مردم باشد، تبدیل به فرصتی برای سرکوب و تحمیل شده است.

همه کسانی که سعادت ایران و مردم آن را آرزو می کنند امیدوارند که انتخابات امسال متفاوت باشد، و مردم بتوانند در گفت و گویی آزادانه و همراه با تعقل در مورد آینده خود مشارکت کنند.

با این حال با نگاهی به وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۳، به دشواری می توان پیش بینی کرد که امور بهتر از آن چه چهار سال پیش روی داد پیش برود.

در واقع بر مبنای مجموعه ای از دلایل؛ که کوچکترین آنها می تواند نوع عکس العمل مقامات ایرانی نسبت به انقلاب هایی باشد که در خاورمیانه و شمال آفریقا در حال رخ دادن هستند، می توان احتمال داد که [انتخابات پیش رو حتی می تواند از انتخابات پیشین] بدتر باشد.

در نتیجه این نگرانی جدی وجود دارد که رژیم به اعمال محدودیت های شدید و بی دلیل بر حقوق شهروندان ایرانی در انتخابات آینده ادامه خواهد داد.

برای آینده ایران ضروری است که سرکوب صداهای مخالف متوقف شود و در مقابل، حکومت به مخالفان اجازه دهد نقش مشروع خود را در انتخاب دولت آینده ایفا کنند.

پیک نت  17  فروردین

 
 

اشتراک گذاری: