ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 فروردین  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

در قزاقستان

امریکا مذاکرات دو جانبه

با ج. اسلامی را رد کرد 
 
 
 
 

درباره اتمی جمهوری اسلامی و گروه 1+5 در قزاقستان، علاوه بر خبر بی نتیجه ماندن این مذاکرات، دو خبر نیز منتشر شده که در نوع خود از اهمیت بسیاری برخوردار است. دو خبری که که باز می گردد به نتیجه سیاست های ماجراجویانه سالهای اخیر حاکمیت. بموجب این دو خبر، هیات امریکائی حاضر در مذاکرات قزاقستان، علیرغم درخواست هیات جمهوری اسلامی حاضر نشده با این هیات مذاکرات دو جانبه داشته باشد. شاید این خود داری را بتوان خنثی کردن تمایل جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه میان گروه 1+5 تفسیر کرد، اما این نمی تواند همه واقعیت باشد، زیرا هیات انگلیسی حاضر در همین مذاکرات حاضر به دیدار دو جانبه با هیات جمهوری اسلامی شد. درحالیکه سفارت انگلستان در ایران تعطیل است و به ظاهرا مناسبات دو کشور در تیرگی است! امتناع امریکا برای مذاکرات دو جانبه با هیات ایرانی در قزاقستان درحالی است که علی خامنه ای در سفر نوروزی خود به مشهد، طی سخنانی موافقت خود را با مذاکره مستقیم با امریکا اعلام کرده بود و تلاش هیات ایرانی در قزاقستان در راستای تحقق موافقت خامنه ای با مذاکره مستقیم با امریکا بود.

پیک نت  18  فروردین

 
 

اشتراک گذاری: