ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 فروردین  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

در یادداشتی که منتشر شد

هشدار کاسترو

به امریکا و  رهبران دو کره 
 
 
 
 

همزمان با جنجالی که رهبر جدید کره شمالی با تهدیدهای نظامی کره جنوبی و امریکا به آن دامن می زند، فیدل کاسترو در یادداشتی که در روزنامه حزب کمونیست کوبا منتشر شد، از آمریکا و کره شمالی خواست از رویارویی نظامی دوری کنند، زیرا اگر جنگی دربگیرد، موجب کشتاری هولناک خواهد شد. عوارض چنین جنگ نامعقولی که اتمی نیز خواهد شد، روی بیش از 70 درصد مردم جهان تاثیر خواهد گذاشت.

پیک نت  18  فروردین

 
 

اشتراک گذاری: