ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 فروردین  1392

infos@pyknet.net

 
 
  قبرسی ها زیر بار ریاضت اقتصادی نمی روند  
 
 
 

جنبش مقاومت مردم قبرس علیه برنامه خصوصی سازی و ریاضت اقتصادی و سیاست های تحمیلی  بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول "ترویکا"، نه تنها سر پایانی ندارد بلکه بی وقفه وسعت نیز می گیرد و سازمان یافته تر به خیابان می آید.

سندیکاهای کارگران و احزاب سیاسی مردم را برای مقابله با ریاضت اقتصادی به خیابان های پایتخت فراخوانده اند. دولت قبرس مردم را از رکود اقتصادی می ترساند و مردم حکومت را به گسترش اعتصابات و تظاهرات خیابانی تهدید می کنند. خصوصی سازی در بخش های کلیدی اقتصاد این کشور، مانند خدمات عمومی و شرکت مخابرات و سازمان برق و بنادر با بیشترین واکنش ها روبرو شده است. جنبش شهروندان قبرس در بیانیه ای اعلام کرد "کمکهای مالی"ترویکا" نه تنها  اقتصادی این کشور را از بحران نجات نمیدهد، بلکه آن را بیش از اکنون نابود خواهد کرد. اکنون دانشجویان نیز برای حمایت از جنبش اعتراضی به خیابان ها آمده اند.

 

پیک نت  18  فروردین

 
 

اشتراک گذاری: