ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 فروردین  1392

infos@pyknet.net

 
 
 

دکتر شکوری راد، عضو رهبری جبهه مشارکت

برای انتخابات منتظر

نظر موسوی و کروبی هستیم 
 
 
 
 

دکتر علی شکوری راد عضو رهبری جبهه مشارکت در مصاحبه ای که با سایت کلمه اعلام کرد:

برای انتخابات 92 قطعاً نظر آقایان موسوی و کروبی برای ما مهم و تعیین کننده است. ما به آنها دسترسی نداریم ولی محدودیتی که بر آنها اعمال می شود حکایت از تأثیر رأی و نظر آنها دارد. تا کنون نظر مشخصی از آنها به ما نرسیده است. لذا ما بر اساس تحلیل خودمان پیش می رویم. هرگاه نظر آنها به ما برسد آن را لحاظ خواهیم کرد.

تحلیل ما این است که اختلافات درون حاکمیت و دستگاههای اجرایی و نظارت به اوج رسیده و بخشی از کسانی که در انتخابات قبلی علیه اصلاح طلبان نقش آفرینی کردند از کردۀ خودشان پشیمان هستند و به همین دلیل امکان دست بردن در آراء مردم کاهش پیدا کرده است. ما فعلا به جمع بندی شرکت در انتخابات با خاتمی رسیده ایم. ما می آییم تا حقمان را بستانیم. کسی برای ما فرش قرمز پهن نخواهد کرد.

انتخابات حق و مطالبۀ مردم از نظام حاکم است و آنها از این طریق سرنوشت خود را رقم می زنند. برای ما که اصلاح طلب هستیم انتخابات اصلی ترین ابزار و امکان اعمال اصلاحات است و اصل برای ما در هر شرایطی استفاده از این ابزار و امکان و در حقیقت شرکت در آن است. هرگاه حداقلی از مفهوم انتخابات و رقابت انتخاباتی باقی باشد ما باید در آن مشارکت کنیم. این مشارکت حتی ممکن است بدون داشتن نامزد اختصاصی باشد.

کاری با ارادۀ طرف مقابل نداریم. معلوم است که ارادۀ آنها معطوف به حفظ قدرت و موقعیت خودشان است. مهم این است که ارادۀ ملی برای استیفای حقوق ملی شکل بگیرد که با اجماع اصلاح طلبان بر روی آقای خاتمی شکل گرفته است.

 

پیک نت  18  فروردین

 
 

اشتراک گذاری: