ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 بهمن ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

رجز گوئی و رجز نویسی

خبر چیست و کجا

و چگونه باید آن را یافت ؟ 
 
 
 
 

 

خبر یعنی بیان و یا افشای نکته ای که مردم از آن بی اطلاع و یا کم اطلاع بوده و یا هستند. گاه در مطول ترین سخنرانی ها و مصاحبه ها حتی یک خط خبر به مفهومی که اشاره کردیم یافت نمیشود. مشتی کلی گوئی و حاشیه پردازی که گفتن و نگفتنش یکسان است. گاه سمینار، جلسه، مصاحبه مطبوعاتی و رسانه ای برگزار می شود اما در طول ساعت ها پر حرفی و کلی گوئی و طرح سئوال های پرت و پلا، حتی یک نکته خبری، باز به مفهوم مورد اشاره در بالا پیدا نمی شود. به سخنرانی روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی "علی خامنه ای" در دیدار با اعضای شورای عالی امنیت ملی دقت کنید که در همین شماره پیک نت منتشر شده است. این یکی از بارزترین نمونه های حرف برای حرف است. کلی گوئی بدون مصداق و حرف هائی که کوچکترین نشانه ای از آنها در جامعه نیست. مشتی ادعای بی پشتوانه که دیگر مردم عادت کرده اند آنها را گوش ندهند و برای آن وقت نگذارند.

البته همه سخنرانی ها و سمینارها و مصاحبه ها اینگونه نیست و در برخی از آنها می توان نکات خبری را یافت و از پرحرفی های تکراری جدا کرد و همان یک جمله و یا چند خط را که جنبه خبری دارد منتشر کرد تا خواننده مستقیما بداند چه گفته شده و در مملکت چه می گذرد. دراین زمینه نیز یک نمونه را در همین شماره پیک نت می خوانید با عنوان "5 نکته خبری از 5 دهان". مردم خبر می خواهند نه موعظه و زیارت نامه و بولتن های تهوع برانگیز ادارات و نهادهای نظامی و غیر نظامی که متاسفانه مطبوعات و خبرگزاری های جمهوری اسلامی آنها را به جای خبر منتشر می کنند. به این می گویند روزنامه نگاری موزائیکی. یعنی صفحات را پر کردن بی اعتناء به بیرون کشیدن نکات خبری، کنار گذاشتن بقیه حرف های پوچ و منتشر کردن همان نکته یا نکات خبری. چنین نمی کنند و اغلب، حتی اگر نکته ای خبری نیز در مصاحبه و سخنرانی و سمیناری وجود داشته باشد لابلای پرگوئی های مرسوم شده در جمهوری اسلامی گمُ می شود. ما همین سهل انگاری را در انتشار عکس هم شاهدیم. سمینار می شود و یا مصاحبه می شود، اما عکس از سالن سمینار و یا مصاحبه شونده نیست.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: