ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

17 بهمن ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

نزدیک به یک سوم آن در روستاها ساکن اند

جمعیت ایران به مرز

 79 میلیون نفر رسیده است! 
 
 
 
 

 بانک مرکزی جمعیت ایران را تا پایان نیمه دوم سالی که بزودی تمام می شود نزدیک 79 میلیون نفر تخمین زد.  از این شمار بالای 57 میلیون ساکن شهرها و  بالای 21 میلیون در روستاها ساکن هستند. در سه ماهه دوم امسال جمعیت فعال کشور( در سنین کار) 25.1 میلیون نفر بوده و جمعیت بیکاری کشور (در سنین کار) 10.9 درصد است.  بیکاری در شهرها 12.2 و در روستاها 7.4 درصد گزارش شده و بیکاری زنان 19.9 و مردان 8.9 درصد است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 17 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: