ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 بهمن ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

بی رمق ترین

22 بهمن پس از 37 سال 
 
 
 
 

 سیمای جمهوری اسلامی و امام جمعه ها درباره راهپیمائی 22 بهمن امسال هر ادعائی می توانند بکنند، اما واقعیت اینست که بی رمق ترین و کم جمعیت ترین راهپیمائی 22 بهمن امسال در تهران 8 میلیونی که با اطراف آن به 12 میلیون می رسد برگزار شد. این نکته ای نیست که از نگاه تیز بین خارجی پنهان بماند و قطعا نمانده است. آن هم در مهم ترین کشاکش هائی که تا حد خطر یک جنگ وسیع در ادامه جنگ در سوریه در منطقه جریان دارد. کشاکش هائی که یکسرش ایران است. چه در عراق و چه در لبنان و چه در سوریه. کشاکشی که در همین شماره پیک نت به نقل از تفسیر روزنامه یونگه ولت می خوانید "خطر دخالت مستقیم ناتو در سوریه و سپس در منطقه روز به روز جدی تر می شود". حتی در کنفرانس امنیت مونیخ نیز امریکا و آلمان و فرانسه زیر بار قبول آتش بس در سوریه نرفتند و تنها بر سر پایان محاصره شهرها برای رساندن مواد غذائی با روسیه به توافق رسیدند. عربستان و ترکیه همچنان به تحریک ناتو برای کشاندن پای آن به جنگ سوریه ادامه میدهند. حتی به رغم هشدارهائی که از داخل خود ترکیه به رئیس جمهور این کشور داده می شود. (مصاحبه وزیر خارجه اسبق ترکیه را در همین ارتباط در شماره امروز پیک نت بخوانید)

در چنین شرایط و فضائی، راهپیمائی بی رمق و کم جمعیت 22 بهمن (حداقل در تهران که زیر چشم جهانی است) برگزار شد و اگر این راهپیمائی، نمونه شرکت در انتخابات اسفند ماه باشد، شورای نگهبان و فرماندهان سپاه و بیت رهبری بزرگترین ضربه را به وحدت ملی زده اند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 25 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: