ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 بهمن ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

تهرانی ها فراموش نکنند

دو لیست برای خبرگان

در مصاف با یکدیگر! 
 
 
 
 

انتخابات اسفند ماه علاوه بر همه حواشی که از هم اکنون و با رد و تائید صلاحیت ها و مرزبندی های درون حکومتی پیدا کرده، دو رویاروئی جالب را هم با خود به همراه آورده است. این رویاروئی می تواند نقش مهمی در انتخابات مجلس خبرگان داشته باشد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که ریاست حکومتی آن با شیخ محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان و عضو فقهای شورای نگهبان است یک لیست انتخاباتی برای مجلس خبرگان از تهران منتشر کرده که در آن نام هاشمی رفسنجانی قرار ندارد.

هاشمی رفسنجانی هم از میان اعضای همین لیست جامعه مدرسین، عده ای را جدا کرده و بعنوان لیست مورد نظر خود برای مجلس خبرگان از تهران منتشر کرده است. در لیست هاشمی آنهائی قرار نگرفته اند که نقش آفرین رد صلاحیت حسن خمینی و بسیاری از روحانیون صاحب صلاحیت برای مجلس خبرگان بوده اند. این دو لیست حالا در برابر مردم قرار گرفته است و شک نیست که آراء لیست هاشمی کمر لیست جامعه مدرسین را خواهد شکست زیرا اختلاف آراء بسیار زیاد خواهد بود. البته به سود لیست هاشمی.

این دو لیست را باید همه جا تبلیغ کرد، بویژه برای نشان دادن نفرت مردم از آنها که در لیست هاشمی نیستند. مانند شیخ محمد یزدی، احمد جنتی، مصباح یزدی و ...

تصویر هر دو لیست را منتشر کرده ایم.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 25 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: