ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 دی ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

فیلترینگ هوشمند "تلگرام"

"قفل یعنی که کلیدی هم هست"! 
 
 
 
 

 

سرانجام مرکز فیلترینگ و پارازیت سپاه کار خودش را کرد و با پیش بینی وضعیت انتخاباتی در هفته های آینده و بویژه اسفند ماه فعلا "تلگرام" را با روش هوشمند فیلتر کرد! سپاه می برد و قوه قضائیه بزودی می دوزد. اولی فیلتر می کند و دومی ناقضین فیلتر را زیر پیگرد می گیرد!

فیلترینگ هوشمند سپاه و قوه قضائیه فعلا اینگونه است که برخی اسامی را به ردیاب داده اند و به محض این که شما در پیام خود آن نام ها را بنویسید این پیام به زبان مادری کاشفین فیلترینگ ظاهر می شود: «sorry, this bot is unavailable in your country due to local restrictions»

البته هم فرستنده و هم گیرنده هر دو این پیام را می گیرند. یعنی که یعنی!

بزودی مردم خواهند فهمید سپاه و قوه قضائیه روی کدام اسامی حساس اند و فیلترینگ را روی آن هوشمند کرده اند و استفاده از اسامی مستعار برای همان نام ها پیدا خواهند کرد.

بقول نصرت رحمانی شاعر:

قفل یعنی که کلید

قفل یعنی که کلیدی هم هست!

 

پیک نت 2 دی

 
 

اشتراک گذاری: