ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 دی ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

دو ماه پس از گزارش پیک نت

فتوحات پیاپی داعش

زیر نام "طالبان" در افغانستان 
 
 
 
 

 

اخبار نگران کننده ای در ارتباط با پیروزی های پیاپی نظامی طالبان افغانستان می رسد و رسانه های تصویری فارسی زبان نیز آنها را پوشش خبری میدهند. از جمله تصرف شهر قندوز که دیگر سخنی درباره جنگ دولتی برای پس گرفتن آن مطرح نمی شود و حالا ولایت هلمند و رسیدن به دروازه های کابل. هم در مورد قندوز، بلافاصله پس از اولین پیروزی های طالبان ما براساس گزارشی که دریافت کرده بودیم نوشتیم که این فتوحات متعلق به طالبان نیست بلکه داعش است که زیر نام طالبان عمل می کند و طالبان پیاده نظام آن شده و هم در باره هلمند تمام نشانه ها حکایت از نقش داعش دارد. درباره انتقال نیروهای داعش از سوریه به افغانستان نیز در گذشته گزارش هائی را که دریافت کرده بودیم منتشر کردیم و در ارتباط با ایران هشدار دادیم.

 

در گزارشی از سوی یک منبع موثق، از کابل پایتخت افغانستان که جهت انتشار برای پیک نت ارسال شده بود در اواخر مهرماه گذشته نوشتیم:

در 10 روز اخیر، واحدهای رزم دیده داعش از طریق مرز پاکستان، سیل آسا وارد افغانستان شده و در مناطق مختلف این کشور مستقر می شوند. در تمام این مناطق، آنجا که رویاروئی بین داعش و طالبان بوجود آمده، واحدهای داعش با سرعت و مهارت طالبان را شکست داده اند. در اینصورت طالب ها یا فرار می کنند، یا داوطلبانه به داعش می پیوندند و یا پس از اسارت در خدمت داعش در می آیند. وضع به گونه ایست که گوئی داعش از سوریه به سمت افغانستان عقب نشینی می کند.

تقریبا تمام کارکنان شرکت های خارجی – بویژه آلمان- در هفته های اخیر افغانستان را ترک کرده اند و تنها مشاورانی باقی مانده اند که آنها نیز دفاتر خود را تعطیل کرده و فعلا در خانه های خود کار می کنند و مطابق دستور، حق خروج از خانه را ندارند تا در صورت لزوم بتوان فورا آنها را از افغانستان خارج کرد. این امر نشان میدهد که امریکا و کشورهای عمده اروپائی در انتظار حوادث مهمی در افغانستان اند.

مقامات عالیرتبه اطلاعاتی تائید می کنند که استقرار داعش در افغانستان نه با هدف بدست گرفتن قدرت در کابل، بلکه با هدف آمادگی برای جنگ در دو جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و حضور نظامی در نواحی و مناطق مرزی ایران و افغانستان است. انتقال آنها به پاکستان و سپس افغانستان، چنان سازمان یافته، آسان و به همراه تجهیزات نظامی انجام می شود که این امر نمی تواند دور از چشم و موافقت امریکا باشد.

لینک آن خبر را می توانید از اینجا بخوانید:

 

http://www.pyknet.net/1394/06mehr/23/index23.htm

 

پیک نت 3 دی

 
 

اشتراک گذاری: