ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 دی ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

6 واحد دانشگاه آزاد

توسط زنان مدیریت می شوند! 
 
 
 
 

 

دبیر شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر "متینه پاکیده" گفته است:

30 درصد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی زن هستند. 6 واحد دانشگاه آزاد اسلامی توسط خانم‌ها مدیریت می‌شوند. با توجه به اینکه در سی سال گذشته فعالیت زنان در پست‌های مدیریتی دانشگاه آزاد کم بوده، شورا انتظار دارد سرعت به کارگیری زنان فرهیخته در پست‌های مدیریتی افزایش پیدا کند.

جامعه باید مدیریت زنان را بپذیرد، همچنین خود زنان باید توانمندی‌هایشان را باور داشته باشند.

شورای راهبردی زنان فرهیخته در نظر دارد برنامه‌هایی برای تسهیل به کارگیری زنان در پست‌های مدیریتی تسهیل شود.

 

پیک نت 9 دی

 
 

اشتراک گذاری: