ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13 دی ماه   1394

  pyknet@inmano.com

 
 
 

این فرصت هم از کف خواهد رفت؟

فرصت تاریخی ایران

برای قبول سفرهای توریستی 
 
 
 
 

 

اوضاع امنیتی مصر و تونس و حتی برخی کشورهای اروپائی برای سفرهای گردشگری خراب شده است. سوریه در جنگ غرق است و فلج ماندن آژانس های مسافربری و گردشگری که در ارتباط با ترکیه در سراسر اروپا فعال بوده اند نیز نشان میدهد مردم برای رفتن به ترکیه هم احساس امنیت نمی کنند.

در چنین وضع و موقعیتی است که بسیاری از خبرگزاری ها در روزهای اخیر توجه خود را روی ایران متمرکز کرده اند و این که ایران می تواند سیل توریست هائی را که در گذشته به کشورهای یاد شده در بالا می رفتند به سوی خود جلب کند. وضع اقتصادی ایران بدلیل سقوط قیمت نفت بحرانی است، آیا درایتی ملی در جمهوری  اسلامی وجود دارد که از این موقعیت برای ایجاد شغل و تولید درآمد برای کشور استفاده کند؟ و یا باز دوباره چماق حجاب و جاسوس بگیری و خدمات بد و امنیتی در هتل ها این فرصت را نیز از دست می برد؟ هتل سازی را حمایت می کنند و یا همچنان قصر سازی آقایان با امکانات شخصی برای خویش و برج سازی شرکت های وابسته به سپاه دست بالا را خواهد داشت؟

سایت'ای.بی.سی' استرالیا در همین ارتباط می نویسد:

ایران در سال جدید میلادی می تواند یکی از چهار مقصد احتمالی گردشگران بشود. حتی دولت استرالیا نیز شهروندان خود که قصد سفرهای گردشگری خارج از استرالیا دارند را برای انتخاب ایران بعنوان کشور توریستی تشویق می کند.

 

پیک نت 13 دی

 
 

اشتراک گذاری: